๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘’ฌ๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ง๐‘’จ๐‘“ƒ-๐‘’ฃ๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ ๐‘’๐‘’ณ๐‘’™๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘’น
๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ฎ๐‘’ฒ๐‘’ ๐‘’๐‘’”๐‘’ฃ๐‘’ช ๐‘’ฆ๐‘’ต๐‘’๐‘’ณ๐‘’™๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘’น
๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’ง ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฅ๐‘’๐‘’ฉ๐‘’ž ๐‘’ฌ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ณ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘’ฃ๐‘’ณ๐‘’™๐‘’ฒ๐‘’ง๐‘’น
๐‘’•๐‘’ข ๐‘’๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฟ๐‘’ ๐‘’‚๐‘’ฅ๐‘’ฐ๐‘’ฎ।
๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ฎ๐‘’ฉ๐‘’ฑ ๐‘’‘๐‘’น๐‘’ช ๐‘’•๐‘’ฒ ๐‘’ฎ๐‘’น ๐‘’ฏ๐‘’ง
๐‘’๐‘’ฑ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ณ ๐‘’ข ๐‘’—๐‘’ฐ๐‘’ฟ๐‘’ฃ๐‘’ช ๐‘’๐‘’•๐‘’ฑ ๐‘’ƒ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฎ

๐‘’จ๐‘’–๐‘“‚๐‘’˜ ๐‘’ก๐‘’ด๐‘’ง ๐‘’ฎ๐‘’“๐‘“‚๐‘’๐‘’ณ๐‘’”๐‘’ฑ๐‘’ž ๐‘’ข๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ข๐‘’ง๐‘’น,
๐‘’๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’ก๐‘’น๐‘’…๐‘’ข๐‘’ณ -๐‘’๐‘“ƒ๐‘’ณ๐‘’ฉ ๐‘’๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ž ๐‘’๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ข ๐‘’ง๐‘’น๐‘“€
๐‘’ง๐‘’ณ๐‘’ข๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘’๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฎ๐‘’ด๐‘’ข ๐‘’”๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ข ๐‘’ง๐‘’น๐‘“€
๐‘’”๐‘’ช ๐‘’‚๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’“๐‘“‚๐‘’ ๐‘’‚๐‘’ง๐‘’ผ๐‘’ 
๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฉ๐‘’๐‘’ผ๐‘“€ ๐‘’–๐‘’ฐ๐‘’๐‘’ฉ ๐‘’๐‘’ฉ๐‘’น๐‘’‹ ๐‘’๐‘’•๐‘’ฑ ๐‘’•๐‘’ข ๐‘’ฆ๐‘’ฉ๐‘’ฑ,
๐‘’ฎ๐‘’ฆ ๐‘’ฌ๐‘’ผ๐‘’๐‘’ ๐‘’๐‘’ฃ๐‘’ข๐‘’ผ๐‘’ ।

๐‘’ฌ๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ ๐‘’ฐ -๐‘’จ๐‘’ž๐‘’ฑ ๐‘’–๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ง๐‘’น
๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘’ฑ -๐‘’๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ -๐‘’๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ง๐‘’น
๐‘’ข๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ ๐‘’น๐‘’ฅ ๐‘’ข๐‘’ต๐‘’ฃ-๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ฃ๐‘’ง๐‘’น
๐‘’ ๐‘’น๐‘’๐‘’ฑ๐‘’จ๐‘“ƒ ๐‘’ž๐‘’ผ๐‘’ฉ ๐‘’ง๐‘’ฏ๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฅ
๐‘’–๐‘’ฐ๐‘’ฏ๐‘’ฑ ๐‘’ฎ๐‘“€ ๐‘’‚๐‘’ข๐‘’ผ ๐‘’๐‘’ฏ๐‘’น๐‘’ƒ๐‘’” ๐‘’–๐‘’น ๐‘’๐‘’•๐‘’ฑ
๐‘’ง๐‘’ฑ๐‘’Ÿ๐‘’ฑ๐‘’ช๐‘’ฐ๐‘’ง๐‘’น ๐‘’๐‘’ฑ๐‘’•๐‘’ณ ๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฅ।

๐‘’๐‘’ฒ๐‘’ฉ ๐‘’ ๐‘’ง๐‘“‚๐‘’ฃ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘’ž๐‘’ž๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ง๐‘’น
๐‘’ช๐‘’๐‘’ฑ๐‘’ง๐‘’ฐ ๐‘’๐‘’ต๐‘’ž ๐‘’๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ฎ๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’ง๐‘’น
๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’–๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ฑ ๐‘’…๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ข๐‘’ ๐‘’–๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ผ๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’  ๐‘’ง๐‘’น
๐‘’๐‘’•๐‘’ฑ ๐‘’ฎ๐‘’น ๐‘’๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฅ๐‘’ด๐‘’ž ๐‘’ฌ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ
๐‘’–๐‘’ฏ๐‘’ฑ ๐‘’ฎ๐‘“€ ๐‘’ฏ๐‘’ผ๐‘’‹๐‘’• ๐‘’๐‘’ก๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฐ๐‘’ฉ๐‘’ฑ๐‘’๐‘’ฏ๐‘’ณ๐‘’๐‘’น๐‘“€
๐‘’ž๐‘’ฅ ๐‘’ฃ๐‘’  ๐‘’ฃ๐‘’“๐‘“‚๐‘’๐‘’– ๐‘’ง๐‘’น ๐‘’ฆ๐‘’๐‘“‚๐‘’ž๐‘’ฑ

๐‘’ก๐‘’ฒ๐‘’ฉ ๐‘’๐‘’จ๐‘“ƒ๐‘’ฐ๐‘’”๐‘’ฒ ๐‘’ฎ๐‘’ฐ๐‘’‘๐‘’ฃ๐‘’ฐ๐‘’ž ๐‘’ง๐‘’น
๐‘’ฃ๐‘’  ๐‘’ฅ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ก ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ž๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ฐ - ๐‘’ฃ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ฆ๐‘’ฐ๐‘’ž๐‘’ง๐‘’น
๐‘’”๐‘’ช ๐‘’‚๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฟ๐‘’ ๐‘’…๐‘’ž๐‘“‚๐‘’๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ญ
๐‘’๐‘’๐‘’ข ๐‘’ก๐‘’ฉ๐‘’ฑ ๐‘’–๐‘’น ๐‘’—๐‘’ฐ๐‘’ฃ ๐‘’ฉ๐‘’ฏ๐‘’ช ๐‘’๐‘’•๐‘’ฑ
๐‘’ฏ๐‘’ง๐‘’ฉ ๐‘’ฎ๐‘’ฆ๐‘’ ๐‘’๐‘’ฃ๐‘’๐‘’ฉ๐‘“‚๐‘’ญ।

๐‘’ช๐‘’๐‘“‚๐‘’ญ๐‘“‚๐‘’ง๐‘’ฒ๐‘’ข๐‘’ฐ๐‘’Ÿ๐‘’ ๐‘’จ๐‘’ผ๐‘’‘๐‘’ก๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ข ๐‘’ง๐‘’น
๐‘’๐‘’ฅ๐‘’ฒ ๐‘’”๐‘’ข๐‘“‚๐‘’ ๐‘“‚๐‘’ฉ๐‘’ ๐‘’๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ž๐‘’ฐ๐‘’ ๐‘’‘๐‘’ฐ๐‘’ข ๐‘’ง๐‘’น๐‘“€
๐‘’ข๐‘’ต๐‘’ฃ ๐‘’ฉ๐‘’ง๐‘’ฌ๐‘’น๐‘’ฅ๐‘’ฉ ๐‘’…๐‘’”๐‘“‚๐‘’” ๐‘’–๐‘“‚๐‘’˜๐‘’ฐ๐‘’ข๐‘’ง๐‘’น
๐‘’‚๐‘’ฆ๐‘’ฐ ๐‘’๐‘’ง๐‘’ช ๐‘’‚๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’ฟ๐‘’
๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ ๐‘“‚๐‘’จ๐‘’ฐ๐‘’ฅ๐‘’ช ๐‘’ฅ๐‘’ฑ๐‘’ฆ๐‘’ฅ๐‘’ ๐‘’‘๐‘’พ๐‘’ฉ๐‘’ฅ๐‘’ง๐‘’น
๐‘’๐‘’ฏ๐‘’ฟ ๐‘’”๐‘’ฒ ๐‘’Ÿ๐‘’ผ๐‘’ฉ ๐‘’๐‘’ฏ๐‘’ฐ๐‘’“๐‘“‚๐‘’?

 

เคฎुเคจिเค• เคถाเคจ्เคคिเคฎเคฏ-เคชเคฐ्เคฃ เค•ुเคŸीเคฎे

เคคाเคชเคธीเค• เค…เคšเคชเคฒ เคญृเค•ुเคŸीเคฎे

เคธाเคฎ เคถ्เคฐเคตเคฃเคฐเคค เคถ्เคฐुเคคिเค• เคชुเคŸीเคฎे

เค›เคจ เค…เคนाँเค• เค†เคตाเคธ।

เคฌिเคธเคฐि เค—ेเคฒ เค›ी เคธे เคนเคฎ

เค•िเคจ्เคคु เคจ เคाँเคชเคฒ เค…เค›ि เค‡เคคिเคนाเคธ

 

เคฏเคœ्เคž เคงूเคฎ เคธंเค•ुเคšिเคค เคจเคฏเคจเคฎे,

เค•ाเคฎเคงेเค‰เคจु -เค–़ुเคฐ เค–เคจिเคค เค…เคฏเคจ เคฎें

เคฎुเคจिเค• เค•เคจ्เคฏाเค• เคช्เคฐเคธूเคจ เคšเคฏเคจ เคฎें

เคšเคฒ เค†เคนांเค• เค†เคฎोเคฆ

เคธ्เคฎเคฐเคฃों เคœाเค•เคฐ เค•เคฐॆเค เค…เค›ि เค›เคจ เคญเคฐि,

เคธเคญ เคถोเค•เค• เค…เคชเคจोเคฆ।

 

เคถाเคฐเคฆा -เคฏเคคि เคœเคฏเคฒाเคชเคฎे

เคตिเคฆ्เคฏाเคชเคคि -เค•เคตिเคคा -เค•เคฒाเคชเคฎे

เคจ्เคฏाเคฏเคฆेเคต เคจृเคช-เคชเคคिเค• เคช्เคฐเคคाเคชเคฎे

เคฆेเค–िเคฏ เคคोเคฐ เคฎเคนเคค्เคต

เคœाเคนि เคธं เค†เคจो เค•เคนेเค‡เคš เคœे เค…เค›ि

เคฎिเคฅिเคฒाเคฎे เค•िเค›ु เคคเคค्เคต।

 

เค•ीเคฐ เคฆเคฎ्เคชเคคिเค• เคคเคค्เคตाเคฆเคฎे

เคฒเค–िเคฎा เค•ृเคค เค•เคตिเคคाเค• เคธ्เคตाเคฆเคฎे

เคตिเคœเคฏि เค‰เคฆ्เคฏเคจเค• เคœเคฏोเคจ्เคฎाเคฆ เคฎे

เค…เค›ि เคธे เค…เคฆ्เคตूเคค เคถเค•्เคคि

เคœเคนि เคธं เคนोเคเค› เค…เคงเคฐ्เคฎाเคฐिเค•เคนुเค•ें

เคคเคต เคชเคฆ เคชंเค•เคœ เคฎे เคญเค•्เคคि

เคงीเคฐ เค…เคฏाเคšी เคธाเค—เคชाเคค เคฎे

เคชเคฆ เคฌเคฆ्เคง เคช्เคฐเคคिเคญा - เคช्เคฐเคญाเคคเคฎे

เคšเคฒ เค†เคนाँเค• เค‰เคค्เค•เคฐ्เคท

เค’เค–เคจ เคงเคฐि เคœे เคाเคช เคฐเคนเคฒ เค…เค›ि

เคนเคฎเคฐ เคธเคญเค• เค…เคชเค•เคฐ्เคท।

เคฒเค•्เคท्เคฎीเคจाเคฅเค• เคฏोเค—เคง्เคฏाเคจ เคฎे

เค•เคตी เคšंเคฆ्เคฐเค• เค•เคตिเคคाเค• เค—ाเคจ เคฎें

เคจृเคช เคฐเคฎเคถेเคตเคฐ เค‰เคš्เคš เคœ्เคžाเคจเคฎे

เค†เคญा เค…เคฎเคฒ เค†เคนाँเค•

เคตिเคฆ्เคฏाเคฌเคฒ เคตिเคญเคตเค• เค—ौเคฐเคตเคฎे

เค…เคนँ เคšी เคฅोเคฐ เค•เคนांเค•?